COŞKUN ve GÜVEN Hanelerine Ziyaret
        
Uluçınarlar Ziyaret kapsamında ilçemizde ikamet eden Mahmut COŞKUN ve Hatun GÜVEN'in hanesini ziyaret eden Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT istek ve taleplerini dinleyerek hasbihalde bulundular.